Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 28. února 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle28. února3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky z ronovské i míčovské farnosti (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za + rodinu Kloučkovu a Jáhnovu (P. Mokrý)
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Václava Hudíka a celý rod
Pondělí29. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní a vyprošení Boží ochrany a požehnání do dalšího života (P. Mokrý)
Úterý1. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Martina Sládka (P. Pikhart)
Středa2. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Květoslavu Patočkovou, dceru Janu, Marii Fialovou a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
Čtvrtek3. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Helenu a Jana Murgašovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci (P. Mokrý)
Pátek4. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jaroslava Poláka, rodinu Urbanidesovu, Musílkou, Zmekovu a duše v očistci (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za maminku Marii Pikhartovou jako poděkování za 80 let života a prosba o Boží požehnání a ochranu do dalších dnů
Sobota5. března
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče, bratra a celý rod
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelou Marii Pikhartovou, muže, syny a jejich rodiny
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle6. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2016
všeobecný:
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
misijní:
Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
národní:
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby