Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 31. ledna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle31. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Vomáčků (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Štěpánku Vránovou (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na úmysl svatého otce
Pondělí1. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svíček
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky farností Ronov a Míčov (P. Pikhart)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Středa3. únorasv. Blažeje
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za těžce nemocnou osobu (P. Mokrý)
Čtvrtek4. února
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení potratů a za potracené děti (P. Mokrý)
Pátek5. únorasv. Agáty
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Cypriánů, Titmanů, Košťálů a duše v očistci (P. Mokrý)
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého tatínka
Sobota6. únorasv. Pavla Mikiho a druhů
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče z obojí strany a syny Bohuslava a Františka a jeho ženy Anežky
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obnovu a posílení víry v našem národě (P. Mokrý)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Sitařovu a Pikhartovu
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle7. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiče Josefa a Marii Kotrbovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Ronov nad D.pátekod 18:00 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2016
všeobecný:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
misijní:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
národní:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby