Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 24. ledna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle24. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (Mgr. Bohuslav Stařík)
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Korečkovu a Handlířovu
Pondělí25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele míčovské farnosti (P. Mokrý)
Úterý26. lednasv.Timoteje a Tita
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za nepokřěné
Středa27. ledna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za přátele a dobrodince (P. Mokrý)
Čtvrtek28. lednasv. Tomáše Akvinského
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
Pátek29. ledna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zemřelé členy rodiny Polákovy (P. Mokrý)
13:00 hod. kostel Sv. kříže Ronov nad D. Pohřeb Julius Horváth, 72 let (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za obnovu a posílení víry v našem národě
Sobota30. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za zastavení potratů (P. Mokrý)
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle31. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rod Vomáčků (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Štěpánku Vránovou (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na úmysl svatého otce

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2016
všeobecný:
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
národní:
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby