Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 17. ledna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle17. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý19. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii Babičkovou, manžela Vácslava, jejich rodiče a prarodiče
Středa20. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek22. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota23. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle24. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (Mgr. Bohuslav Stařík)
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Korečkovu a Handlířovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2016
všeobecný:
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
národní:
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby