Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 3. ledna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle3. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý5. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína, jejich rodiče, sourozence, syna, snachu a vnuka
Středa6. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek8. ledna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace,
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota9. ledna
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Marie Ševčíková, *1932
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého
Neděle10. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného, jeho bratra a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2016
všeobecný:
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
národní:
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby