Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 6. prosince 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle6. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Ulrichovu a Cemperovu z Chráštic
Pondělí7. prosincesv. Ambrože
13:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Emilie Chleborádová (P. Stařík)
Úterý8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za nastávající maminku Jitku a dítě a za živou rodinu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
Pátek11. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Sobota12. prosince
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny nemocné a trpící návštěvníky bohoslužeb a poděkování za dobré zdravotní výsledky matky
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jaroslava Pecinu, jeho rodiče, Miloslava Krumla, rodinu Saidlovu a Smutnou
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle13. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Bratčičeúterýod 15:30 hodin
Žleby - faraúterý, pátekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2015
všeobecný:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
misijní:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
národní:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby