Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. listopadu 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle29. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý1. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Antonína Babičku, manželku Annu, jejich, rodiče, sourozence, syna a vnuka
Středa2. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Pátek4. prosince
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče
Sobota5. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za duchovní povolání
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle6. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Ulrichovu a Cemperovu z Chráštic

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 15:30 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2015
všeobecný:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět.
misijní:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození nalezly znamení pevné naděje.
národní:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby