Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 1. listopadu 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. listopaduSlavnost Všech svatých
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Javůrkovu, Železnovu a syna Karla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé (P. Minář)
Úterý3. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu u příležitosti 100. výročí jeho narození, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Pátek6. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii Stajnerovou a vnučku Marií
Sobota7. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za všechny kdo odpočívají na hřbitovech této farnosti
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny kdo odpočívají na zdejším hřbitově
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za tragicky zemřelého Víťu Veselého
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodiny Kudrnovu a Vávrovu

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2015
všeobecný:
Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
misijní:
Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
národní:
Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby