Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. října 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé dobrodince
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jiřího Matouška a Václava Semeráda
Středa28. říjnaSvátek sv. Šimona a Judy
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za domov (P. Minář)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii Stajnerovou a vnučku Marií
Pátek30. říjnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, Rudolfa Rykýře a Josefa Kabáta
Sobota31. října
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Pavel Vojáček, *1940
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. listopaduSlavnost Všech svatých
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Javůrkovu, Železnovu a syna Karla
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2015
všeobecný:
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.
misijní:
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
národní:
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby