Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 11. října 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Nováčkovy, Vanovy a Mikešovy a vzpomínku na zemřelé rodiče Josefa a Marii Nováčkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý13. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť - nekoná se
Středa14. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře, Květuši Kneřovou a syny Jiřího a Milana
Pátek16. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + členy rodin Bartuškových a Duchoslavových
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES: tichá adorace před Eucharistií * 20:00 hudební meditace (P. Minář) * 20:30 tíchá adorace * 21:50 svátostné požehnání
Sobota17. říjnasv. Ignáce Antiochijského
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav KONCERT AKORDEONOVÉHO SOUBORU
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelé rodiče z obojí strany
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu, Rakovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2015
všeobecný:
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.
misijní:
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
národní:
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby