Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 4. října 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle4. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy a jejich syna Václava a všechny zemřelé v obou rodech
Úterý6. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa7. říjnaPanny Marie Růžencové
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Dr. Živného a zemřelé rodiče
Pátek9. října
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Josef Vančura, *1921
Sobota10. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na poděkování za 80 let života
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + sestry Marií a Annu Stajnerových a členy rodin
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Nováčkovy, Vanovy a Mikešovy a vzpomínku na zemřelé rodiče Josefa a Marii Nováčkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2015
všeobecný:
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.
misijní:
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
národní:
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby