Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. září 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Petra Fantu a jeho rodinu
Pondělí28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Stajnera a syna Václava
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Slavnost posvěcení kostela za rodiny Neubauerovy a Pikhartovy
Úterý29. záříSvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa30. zářísv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Dr. Bartůškovou Ludmilu
Sobota3. října
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za sestru Marii Polcrovou, *1920
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle4. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy a jejich syna Václava a všechny zemřelé v obou rodech

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2015
všeobecný:
Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví.
misijní:
Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.
národní:
Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými hospodáři duchovního i hmotného bohatství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby