Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. září 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý22. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče z obou stran
Středa23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Čtvrtek24. září
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Ludmila Langrová, 1923 (Mgr. Vít Horák)
Pátek25. září
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb prof. Josef Palán, *1924
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Benešovu
Sobota26. září
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Slavnost posvěcení kostela za živé i + osadníky
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Petra Fantu a jeho rodinu

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:50 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2015
všeobecný:
Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
misijní:
Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
národní:
Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby