Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 13. září 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý15. záříPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Martu Křemenovou, rodačku ze Schořova
Středa16. zářísv. Ludmily
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Dubišara
Pátek18. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za snachu a zetě
Sobota19. září
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:50 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2015
všeobecný:
Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.
misijní:
Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.
národní:
Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby