Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. srpna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Macourkovu, Hoflichterovu a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 24.8. do 5.9.2015 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota29. srpnaumučení sv. Jana Křtitele
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2015
všeobecný:
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
misijní:
Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
národní:
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby