Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 16. srpna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za zemřelého kostelníka pana Papouška
Úterý18. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek21. srpnasv. Pia X.
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Rozloučení Ludmila Machová, 1932
Sobota22. srpnaPanny Marie Královny
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Macourkovu, Hoflichterovu a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2015
všeobecný:
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
misijní:
Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
národní:
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby