Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. srpna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. srpna18. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče a babičku
Sobota8. srpnasv. Dominika
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za + Zdeňku Kropáčkovou a její rodiče Zdeňku a Vladislava
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelého kněze P. Jaroslava Horníka SDB
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžele Marií a Vacslava Babičkovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Říhovu a Kličkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2015
všeobecný:
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
misijní:
Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
národní:
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli své pozemské pouti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby