Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 19. července 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. července16. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý21. července
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelou Marii Babičkovou
Středa22. červencesv. Marie Magdalény
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb Anna Špinková, *1934 (Mgr. Bohuslav Stařík)
Sobota25. červenceSvátek sv. Jakuba
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2015
všeobecný:
Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako vysoká podoba lásky.
misijní:
Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.
národní:
Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby