Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023







Farní inFormace
- 31. května 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle31. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za PhDr. Vácslava Babičku, trvaléh jáhna, jeho rodiče a prarodiče
Středa3. červnasv. Karla Lwangy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek5. červnasv. Bonifáce
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota6. června
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní eucharistická oběť za rodinu Moravečkovu a Daňkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2015
všeobecný:
Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.
misijní:
Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě.
národní:
Za církev, aby byla domovem a školou společenství.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby