Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. května 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle24. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Zdeňka Nováka
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý26. květnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa27. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek29. května
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky koncert Noc koselů 2015
Sobota30. květnasv. Zdislavy
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistcká oběť a májová pobožnost
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle31. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin
Horkypátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2015
všeobecný:
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
misijní:
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
národní:
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby