Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 10. května 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši, Janu a Jiřího Kneřovy, Jiřího Doubka a Marií Kabátovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí11. května
12:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť - zájezd z Kutné Hory (Mgr. Pavel Tobek - vikář)
Úterý12. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
Středa13. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová pobožnost
Pátek15. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Annu a Josefa Procházkovy a syna Josefa a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Marouskovu a májová pobožnost
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2015
všeobecný:
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
misijní:
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
národní:
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby