Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 3. května 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle3. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 5.5. do 7.5. bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek8. května
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžela, rodiče a sourozence z obojí strany a májová pobožnost
Sobota9. května
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Zahájení pouti k Panně Marii na Schořov (pěšky 5,2 km).
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť (P. Stařík. P. Pikhart)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vévodovu, za dar víry a Boží požehnání
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši, Janu a Jiřího Kneřovy, Jiřího Doubka a Marií Kabátovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2015
všeobecný:
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
misijní:
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
národní:
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby