Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 26. dubna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle26. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý28. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
Středa29. dubnaSvátek sv. Kateřiny Sienské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek1. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota2. květnasv. Atanáše
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle3. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2015
všeobecný:
Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.
misijní:
Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.
národní:
Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení času.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby