Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 19. dubna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle19. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelou Marii Angerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý21. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa22. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Pátek24. dubnasv. Jiří
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota25. dubnaSvátek sv. Marek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle26. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2015
všeobecný:
Aby se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho jako dar od Boha.
misijní:
Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve.
národní:
Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby