Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 22. března 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle22. března5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Marouskovu, dvě snachy a syna Karla
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa25. březnaSlavnost Zvěstování Páně
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludovíta Rakašovy a celý rod
Pátek27. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota28. března
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + manžele Bohatovi, Kuppovi, Kodešovi, Perntovi a Šindelářovi, jejich příbuzné a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Boží pomoc a ochranu pro nemocné
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle29. březnaKvětná neděle
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa a Martu Jelínkovy, jejich rodiče a zetě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin
Potěhystředaod 15:45 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin
Okřesanečneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2015
všeobecný:
Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.
misijní:
Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.
národní:
Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby