Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 1. března 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle1. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Kabáta, Růženu Kneřovu, Josefa Kneře a Anežku Doubkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče, babičku a těžce nemocou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Středa4. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek6. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota7. března
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + Martu Mrázkovou, Marii Novotnou, Zdeňku Němcovou a Františka Krčka, za jejich rodiče, rodinu a duše v očistci
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle8. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2015
všeobecný:
Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.
misijní:
Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.
národní:
Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby