Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 22. února 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle22. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Procházku a jeho rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý24. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa25. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek27. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota28. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle1. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Kabáta, Růženu Kneřovu, Josefa Kneře a Anežku Doubkovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bedřicha Havla, obojí rodiče, babičku a těžce nemocou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2015
všeobecný:
Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.
misijní:
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.
národní:
Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby