Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. února 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle15. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa18. únoraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek20. února
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Miroslava Svobodová, 1927
Sobota21. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle22. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Procházku a jeho rodiče
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu a Rychnovskou
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Pobožnost křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2015
všeobecný:
Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.
misijní:
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.
národní:
Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby