Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 8. února 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle8. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý10. únorasv. Scholastiky, panny
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa11. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek13. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota14. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefa Vebra, rodinu Vebrovu a Musilovu nebude
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle15. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2015
všeobecný:
Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.
misijní:
Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.
národní:
Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby