Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. ledna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle25. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý27. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za oběti holokastu a všech ostatních totalitních režimů
Středa28. lednasv. Tomáše Akvinského
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého manžela a jeho rodinu
Pátek30. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za bratra Josefa za dar víry a uzdravení
Sobota31. lednasv. Jana Boska
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení František Sedlačík, 1942
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle1. února4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2015
všeobecný:
Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.
misijní:
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
národní:
Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby