Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 4. ledna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle4. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína, jejich rodiče a sourozence, syna Václava s manželkou a vnuka Vácslava
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý6. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii a Václava Kadeřábkovy, Kateřinu a Bohumila Palovy, Karla Pazderku a jeho rodiče
Středa7. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek9. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby NEKONÁ SE PRO NEMOC
Sobota10. ledna
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky NEKONÁ SE PRO NEMOC
Neděle11. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2015
všeobecný:
Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.
misijní:
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
národní:
Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby