Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 14. prosince 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje P. Minář, spoluúčinkuje Kateřina Štainerová
Úterý16. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Středa17. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelou Milenu Ehenbergerovou a živou rodinu
Pátek19. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota20. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za nemocného farníka
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle21. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2014
všeobecný:
Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
misijní:
Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
národní:
Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby