Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 7. prosince 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 9.12. do 16.12.2014 bude duchovní správce na dovolené. Ve věcech důležitých zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek12. prosince
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY POTĚHY
Sobota13. prosincesv. Lucie
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za živé i zemřelé z rodiny Pospíšilovy
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle14. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje P. Minář, spoluúčinkuje Kateřina Štainerová

>>Svátost smíření:Žleby - farapondělíod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2014
všeobecný:
Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
misijní:
Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
národní:
Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby