Farnost Žleby
Dnes: Svátek Uvedení Páně do chrámu, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 30. listopadu 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za víru v rodině
Středa3. prosincesv. Františka Xaverského
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohuslava Pospíšila a celou rodinu
Pátek5. prosince
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelou dceru a její rodinu
Sobota6. prosincesv. Mikuláš
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
16:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Kulturní pásmo ZUŠ Čáslav \"HVĚZDA ZÁŘILA\"
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Adventní koncert orchestru BONA NOTA
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle7. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2014
všeobecný:
Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
misijní:
Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
národní:
Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby