Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 23. listopadu 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý25. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa26. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek28. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota29. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle30. listopadu1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2014
všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
misijní:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby