Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. listopadu 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Mrkvičkovu, Miláčkovu a těžce nemocnou osobu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 17.11. do 22.11.2014 bude duchovní správce na dovolené. Ve věcech důležitých zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota22. listopadusv. Cecilie
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodiče a rodinu Zemanovu
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2014
všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
misijní:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby