Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 9. listopadu 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý11. listopadusv. Martina
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžela Josefa, jeho rodiče a bratra Bohuslava
Středa12. listopadusv. Josafata
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelé rodiče bratra Františka a jeho ženu Anežku
Pátek14. listopadu
14:00 Vilémov u Golčova Jeníkova pohřeb P. Mgr. Ireneje Juraje Hlavačky, OPraem.
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Vévodovu, děti a jejich rodiny
Sobota15. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohoslavu, jejich rodiče a sourozence
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Mrkvičkovu, Miláčkovu a těžce nemocnou osobu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2014
všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
misijní:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby