Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 2. listopadu 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na úmysl svatého otce Františka
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
Úterý4. listopadusv. Karla Boromejského
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
Středa5. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu, Helenu Kellarovou a Vacslava Babičku
Pátek7. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace, 16:15 Rosice nad Labem pohřeb Mons. Antonín Duda
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Růžena Mervartová, *1925
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky - NEKONÁ SE
Sobota8. listopadu
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za všechny věrné zemřelé
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2014
všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
misijní:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby