Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 26. října 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a jejich syna Vácslava, trvalého jáhna
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Pondělí27. října
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Rozloučení, Ludmila Rambousková *1933
Úterý28. říjnaSvátek sv. Šimona a Judy
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
Středa29. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy
Pátek31. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Sobota1. listopaduSlavnost Všech svatých
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba za zemřelé
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a Železnovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na úmysl svatého otce Františka
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 15:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2014
všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
misijní:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy, řeholníky a řeholnice.
národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým dnem svého života směřujeme vědomě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby