Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 19. října 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horálkovu a manžele Liškovy
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý21. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Vorbovu a jeich příbuzné
Středa22. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Benešovu
Pátek24. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy
Sobota25. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce, prarodiče a manžele Šmokovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu a jejich syna Vácslava, trvalého jáhna
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2014
všeobecný:
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
misijní:
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
národní:
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby