Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 5. října 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu, syna Václava a Karla Schovance
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy, jejich syna Václava a všechny zemřelé v rodině
Úterý7. říjnaPanny Marie Růžencové
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Dubišara, snachu a zetě
Středa8. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Dubišarovu
Pátek10. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota11. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny,Nováčkovy, Vanovy, Mikešovy a vzpomínku na Josefa Nováčka od jehož úmrtí uplynulo již 35 let
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modlitba posvátného růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dolejšovu, Rokosovu, Kořínkovu, Tomáškovu, Šebkovu, Semerádovu a Cemperovu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2014
všeobecný:
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
misijní:
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
národní:
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby