Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 28. září 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Karla Zezuláka a jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy, za Květu Čudovu, za manžele Esnerovy, rodinu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod
Úterý30. zářísv. Jeronýma
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Marta Havránková *1934
Středa1. říjnasv. Terezie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Fajmonovu a jejich příbuzné
Pátek3. října
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota4. říjnasv. Františka z Assisi
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Poutní slavnost za + návštěvníky bohoslužeb v Bílém Podolí a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Čechovu, syna Václava a Karla Schovance
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Františka a Annu Minářovy, Václava a Miladu Souradovy, jejich syna Václava a všechny zemřelé v rodině

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2014
všeobecný:
Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
misijní:
Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
národní:
Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby