Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 21. září 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Marií Šmejckých, syny Václava a Františka, snachu Vlastu a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý23. zářísv. Pia z Pietrelciny
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa24. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Pátek26. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota27. zářísv. Vincence z Paula
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodinu Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Karla Zezuláka a jeho rodiče, Marii a Václava Čudovy, za Květu Čudovu, za manžele Esnerovy, rodinu Labuťovu, Mazánkovu, Krátkou, Františka Kroutila a celý rod

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2014
všeobecný:
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
národní:
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby