Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 14. září 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý16. zářísv. Ludmily
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za uzdravení nemocné osoby
Středa17. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava a Annu Kysilovy a všechny jejich sourozence s rodinami.
Pátek19. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní slavnost za živé i zemřelé obyvatele obce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost - nebude - opava kostela
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Marií Šmejckých, syny Václava a Františka, snachu Vlastu a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2014
všeobecný:
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
národní:
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby