Farnost Žleby
Dnes: sv. Pavla Mikiho a druhů, 5. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 7. září 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Pavlasovu a příbuzné
Úterý9. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Karla Sejkoru a celou živou rodinu
Středa10. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Antonii Vomáčkovou a syna s rodinou
Pátek12. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Kladivovy a za dar víry pro celou živou rodinu
Sobota13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť - zrušena - oprava kostela
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2014
všeobecný:
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
národní:
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby