Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 31. srpna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle31. srpna22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý2. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poděkování za záchranu života před 36 lety a požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Středa3. zářísv. Řehoře Velikého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za bratra Josefa
Pátek5. září
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl dárce
Sobota6. září
10:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov křest Vít Němec
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za + návštěvníky bohoslužeb v Bílém Podolí, Starkoči i ve Zbyslavi a za duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavnost posvěcení kostela za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Slavnost posvěcení kostela za rodinu Pavlasovu a příbuzné

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2014
všeobecný:
Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.
národní:
Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby