Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 17. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
27.7.2021Farní inFormace
- 17. srpna 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za mír a pokoj na celém světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
Úterý19. srpna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Sobota23. srpna
10:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč rozloučení Anna Matoušková, *1927
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Boženu Andělovou
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii a Josefa Kodešovy z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Uřídilovu a syna Oldřicha
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní slavnost

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2014
všeobecný:
Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva.
misijní:
Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru lidem na svém kontinentu.
národní:
Za lidi hledající smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, pravdou a životem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2021 Farnost Žleby