Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. června 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní za rodinu Moravečkovu, Dankovu a Labuťovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 16.6. do 27.6. bude duchovní správce na dovolené. Ve věcech důležitých zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel.: 728501043, 327312907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. červnasv. Aloise Gonzagy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť (Mgr. Petr Tobek)
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2014
všeobecný:
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
národní:
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby