Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. června 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle8. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Úterý10. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
Středa11. červnasv. Barnabáše, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek13. červnasv. Antonína z Padovy
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Kořínková, *1931
Sobota14. června
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní za osadníky
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní za osadníky
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice poutní za rodinu Moravečkovu, Dankovu a Labuťovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2014
všeobecný:
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
národní:
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby