Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 1. června 2014 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle1. červnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, rodinu Duškovu a Arientovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice na dobrý úmysl dárce
Úterý3. červnasv. Karla Lwangy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa4. června
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek6. června
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota7. června
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Josef Polanský, *1936 (P. Hlavačka)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i mrtvé členy rodiny Vebrovy a Musilovy
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle8. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl dárce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2014
všeobecný:
Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují k důstojnému životu.
misijní:
Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své křesťanské kořeny.
národní:
Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby